HR | EN | SI 

Potrebe za plastičnu operaciju smanjivanje muških prsa su kod svih tipova ginekomastije i to:

 

  1. kod čiste, masne hipertrofije blagog obima (lažni tip) – liječi se aspiracijom masnog tkiva
  2. čiste hipertrofije žljezdanog tkiva (pravi tip) – liječi se odstranjivanjem (ekscizija) žljezdanog tkiva
  3. kod hipertrofije žljezdanog i masnog tkiva (mješoviti tip) – liječi se aspiracijom masnog tkiva i resekcijom žljezdanog tkiva.
  4. kod masne hipertrofije širokih razmjera i spuštenosti muških prsa za više od 2 cm – liječi se aspiracijom masnog tkiva i redukcijom viška kože.

 

Poliklinika: Strma Ulica 16, HR - 43500 Daruvar, Hrvatska
Tel: 043 675 200     Fax: 043 675 214
Skype: poliklinika.arcadia
E-mail: poliklinika@poliklinika-arcadia.hr
Ordinacije: Daruvar - Zagreb - Varaždin

 

 

Copyright © 2014 Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana. Powered by GlobalStudio.